ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 13/05/2562

ช่องทางการชำระเงิน

PayPal

บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Paypal

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: หัวหมาก
ชื่อบัญชี: บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
หมายเลขบัญชี: 0782497903

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

EMS ภายในประเทศไทย [ Thailand ] Thailand

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 299.00 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 299.00 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • Singapore [ Singapore ] Singapore

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Taiwan ] Taiwan

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Australia ] Australia

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Sweden ] Sweden

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ United Kingdom ] United Kingdom

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Malaysia ] Malaysia

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Hong Kong ] Hong Kong

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Standard Shipping via mail [ Belgium ] Belgium

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • USA [ United States ] United States

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,100.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,700.00
 • พัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน [ Thailand ] Thailand

  ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 99.00 ค่าจัดส่ง (฿) 30.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 99.00 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน