Srichand Baby

ปรับปรุงล่าสุด 10/01/2562

**เมื่อสั่งซื้อสินค้า 100 บาทขึ้นไป ส่งฟรีลงทะเบียน/300 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี EMS** ซื้อสินค้าครบ25 บาท = 1 คะแนน เฉพาะสินค้าราคาปกติ ไม่รวมราคาส่ง

  • 3
    สินค้า
  • 2,773
    ผู้ติดตาม
  • A
    คะแนน

วิธีการสั่งซื้อ

สำหรับร้าน Srichand Baby

ช่องทางการชำระเงิน

Paypal
บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Paypal

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: หัวหมาก
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด 0782497903

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

  EMS ภายในประเทศไทย [ Thailand ]

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 299.00 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 299.00 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  Singapore [ Singapore ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Taiwan ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Australia ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Sweden ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ United Kingdom ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Malaysia ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Hong Kong ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,300.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,700.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  Standard Shipping via mail [ Belgium ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
  USA [ United States ]

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 20 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 30 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 40 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 41 ชิ้น - 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,100.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 3,700.00
  พัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน [ Thailand ]

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 99.00 ค่าจัดส่ง (฿) 30.00
ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 99.00 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน

ข้อมูลร้าน

เปิดร้านเมื่อ:
01/10/2555
จำนวนคนเข้าร้าน:
256,315 คน

ข้อมูลติดต่อร้าน

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
1193 ถนนพระรามเก้า
แขวงแขวงพัฒนาการ, เขตเขตสวนหลวง , กรุงเทพฯ
Thailand 10250
โทรศัพท์: 023001661
Email:
Website: https://srichand.bentoweb.com/th